Thế hệ Z, một thế hệ đang dần chiếm lĩnh thị trường trong tương lai và theo nghiên cứu của Girls with Impact, có đến 45% người thuộc thế hệ GenZ yêu thích...